Cần gấp 5 bộ hồ sơ kết hôn Hàn Quốc
 ----------- VISA F6-----------
3 nữ -2 nam nữa là đủ phom chốt 
Hợp pháp 3 năm - 3 tháng xuất cảnh 
Kết hôn (lưu ý kg sống chung nha)
 
Hồ sơ trượt du lịch ok
Hồ sơ Bất hợp pháp ok
Hồ sơ trượt du học ok
 
Phí thấp bằng 1 nửa du lịch
Anh/ Chị/Em muốn sang Hàn Quốc ở thời điểm khó khăn vì dịch COVID này thì KẾT HÔN là con đường hợp lý nhất để sang Hàn Quốc: 032.799.222
096 7204 685